ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
551 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายวิจัยธุรกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง 197,389.32 05 กรกฎาคม 2561
552 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ สำหรับหัวหน้าสำนักงานผู้แทนและจัดทำเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้างท้องถิ่นของสำนักงานผู้แทน ธสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 128,975.00 05 กรกฎาคม 2561
553 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ ด้วยวิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือก 4,500,000.00 21 มิถุนายน 2561
554 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำมิวสิควิดีโอประกอบเพลงประจำองค์กรของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 20 มิถุนายน 2561
555 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับพนักงานใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 19 มิถุนายน 2561
556 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการต่อสิทธิการใช้งาน (Subscription) โปรแกรม VMware (Production) วิธีเฉพาะเจาะจง 469,730.00 19 มิถุนายน 2561
557 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร วิธีคัดเลือก 642,000.00 15 มิถุนายน 2561
558 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกเพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง 468,000.00 15 มิถุนายน 2561
559 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง 229,855.26 14 มิถุนายน 2561
560 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน วิธีเฉพาะเจาะจง 333,872.10 14 มิถุนายน 2561
Displaying results 551-560 (of 704)
 |<  <  52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61  >  >|