ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
3171 การจัดหาผู้ให้บริการงานดูแลและตกแต่งสวน 18 ธันวาคม 2557
3172 การจัดหาผู้ให้บริการงานเช็ดกระจกรอบอาคาร 18 ธันวาคม 2557
3173 การจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างธนาคารกับสำนักงาน ป.ป.ส. กับ บช.ปส. 17 ธันวาคม 2557
3174 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (ICAS) 15 ธันวาคม 2557
3175 การจัดหาของขวัญปีใหม่ 2558 11 ธันวาคม 2557
3176 จ้างบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ 11 ธันวาคม 2557
3177 การจัดหาผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2557 03 ธันวาคม 2557
3178 การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit television System) 28 พฤศจิกายน 2557
3179 การจัดหาระบบงานโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 28 พฤศจิกายน 2557
3180 การจัดหาสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ถือหุ้นของลูกหนี้แทนธนาคาร 28 พฤศจิกายน 2557
Displaying results 3171-3180 (of 3444)
 |<  <  314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323  >  >|