หลังวิกฤต COVID-19 เริ่มคลี่คลาย สปป.ลาว ยังคงเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะจากกระแสการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงความต้องการสินค้าและบริการในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การแพทย์ และเกษตรแปรรูป
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 1
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มคลี่คลายในกัมพูชา ผู้ประกอบการไทยอาจมองเห็นโอกาสธุรกิจในกัมพูชาตามรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชาที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปและซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
 • 12 มิถุนายน 2563
 • 1
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ 4 สงครามทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและในระยะถัดไป ผู้ประกอบการต้องหมั่นพัฒนาตนเอง ตรวจเช็คสภาพคล่อง
 • 28 พฤษภาคม 2563
 • 1
เมื่อภาคการผลิตค่อย ๆ ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ เป็นผลจากรัฐบาลเมียนมาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไว้ได้ ผู้ประกอบการไทยอาจใช้โอกาสนี้บุกตลาดการค้าออนไลน์
 • 22 พฤษภาคม 2563
 • 1
สถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจต่างๆ
 • 24 เมษายน 2563
 • 2
EXIM BANK เปิดคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเงินทางโทรศัพท์ เพื่อประคับประคองธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกและลงทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ รวมทั้งจัดโครงการอบรมออนไลน์
 • 15 เมษายน 2563
 • 1
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง จนทำให้หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)
 • 25 มีนาคม 2563
 • 1
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้อุปสงค์น้ำมันของโลกลดลงอย่างมาก อาจนำไปสู่สงครามราคาน้ำมัน
 • 12 มีนาคม 2563
 • 1
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง (บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากลูกค้าในอัตราบัญชีละ 200.-บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2
 • 01 พฤศจิกายน 2562
 • 1
Displaying results 1-9 (of 19)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|