เพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาขาและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่นั้น ทางสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก
 • 15 เมษายน 2564
 • 33
ในบรรดาช่องทางการชำระเงินทั้งหมดในการทำค้าระหว่างประเทศ นอกจาก Advance Payment ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ขาย/ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าแล้ว Letter of Credit หรือ L/C
 • 19 มกราคม 2564
 • 90
ปี 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นบททดสอบสมรรถนะการปรับตัวของประเทศต่างๆ จากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 โดยที่ผ่านมารัฐบาลของแต่ละประเทศต่างดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ยังดำเน
 • 05 มกราคม 2564
 • 56
EXIM BANK
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2563
 • 05 พฤศจิกายน 2563
 • 24
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง หรือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมืองและ Social Distancing
 • 28 ตุลาคม 2563
 • 23
ผู้ส่งออกจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คู่ค้าที่ติดต่อค้าขายกันมานานจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง จนกลายเป็นเหตุให้เสียเครดิตกับคู่ค้ารายอื่น เพราะไม่มีเงินทุนผลิตสินค
 • 23 กันยายน 2563
 • 15
เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งคาดว่าเมื่อ COVID-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวได้เร็ว
 • 09 กันยายน 2563
 • 115
Displaying results 1-9 (of 29)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|