ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
11 ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 18 พฤศจิกายน 2565
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 07 พฤศจิกายน 2565
13 ประกาศผลการประมูลขายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 32 คัน 26 ตุลาคม 2565
14 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 32 คัน 27 กันยายน 2565
15 ประกาศผลการประมูลขายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 3 คัน 13 มิถุนายน 2565
16 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 3 คัน 23 พฤษภาคม 2565
17 ประกาศผลการจำหน่ายรถยนต์ธนาคาร จำนวน 1 คัน 25 เมษายน 2565
18 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 12 เมษายน 2565
19 รายชื่อสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนธนาคาร 31 มีนาคม 2565
20 ประกาศผลการประมูลพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 28 มีนาคม 2565
Displaying results 11-20 (of 46)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|