ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 ประกาศขายทอดตลาดพรมปูพื้นที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป 18 มีนาคม 2565
22 ประกาศการจำหน่ายรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 1 คัน 09 มีนาคม 2565
23 ประกาศผลการขายทอดตลาดรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 29 คัน 22 กุมภาพันธ์ 2565
24 ประกาศรับสมัครสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีเเทนธนาคาร 26 มกราคม 2565
25 การขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2564 04 ตุลาคม 2564
26 การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 30 มีนาคม 2564
27 ประกาศการขายลูกหนี้จัดชั้นมีปัญหาประเภทมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันครั้งที่ 1/2563 30 มิถุนายน 2563
28 ประกาศรายชื่อผู้ประเมินราคาภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินราคาที่ธนาคารกำหนด 03 กุมภาพันธ์ 2563
29 ประกาศรายชื่อสำนักงานทนายความ หรือบุคคลอื่นใด ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนธนาคาร 23 มกราคม 2563
30 ประกาศเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินราคาภายนอก ที่จะเข้ารับงานประเมินราคาและงานทบทวนราคาประเมินของธนาคาร 20 ธันวาคม 2562
Displaying results 21-30 (of 46)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|