แผนระหว่างปี
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
371 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 พฤษภาคม 2561
372 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พฤษภาคม 2561
373 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02 พฤษภาคม 2561
374 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 (61)) 18 เมษายน 2561
375 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2561
376 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 เมษายน 2561
377 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 มีนาคม 2561
378 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561
379 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 กุมภาพันธ์ 2561
380 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16 มกราคม 2561
Displaying results 371-380 (of 408)
 |<  <  32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41  >  >|