แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
71 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07 ตุลาคม 2562
72 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04 ตุลาคม 2562
73 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 ตุลาคม 2562
74 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01 ตุลาคม 2562
75 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 09 กันยายน 2562
76 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 06 กันยายน 2562
77 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 04 กันยายน 2562
78 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2563 03 กันยายน 2562
79 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 สิงหาคม 2562
80 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 สิงหาคม 2562
Displaying results 71-80 (of 237)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|