แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
91 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 ธันวาคม 2565
92 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ธันวาคม 2565
93 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 พฤศจิกายน 2565
94 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 10 พฤศจิกายน 2565
95 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 พฤศจิกายน 2565
96 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤศจิกายน 2565
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พฤศจิกายน 2565
98 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ตุลาคม 2565
99 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ตุลาคม 2565
100 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ตุลาคม 2565
Displaying results 91-100 (of 453)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|