สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 07 ตุลาคม 2562
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 05 กันยายน 2562
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 07 สิงหาคม 2562
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 09 กรกฎาคม 2562
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 16 พฤษภาคม 2562
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 16 เมษายน 2562
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11 มีนาคม 2562
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
30 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 11 มกราคม 2562
Displaying results 21-30 (of 40)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|