สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 11 มกราคม 2562
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4) ประจำปี 2561 09 มกราคม 2562
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2561 08 ตุลาคม 2561
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2) ประจำปี 2561 06 กรกฎาคม 2561
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1) ประจำปี 2561 04 เมษายน 2561
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4) ประจำปี 2560 09 มกราคม 2561
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2560 05 ตุลาคม 2560
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2) ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1) ประจำปี 2560 03 เมษายน 2560
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4) ประจำปี 2559 12 มกราคม 2560
Displaying results 21-30 (of 31)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|