เรียงลำดับ
ติดต่อธนาคาร
รหัสทรัพย์สิน1-1-พบ.-015-1
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเพชรบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-พบ.-015-2
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเพชรบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-ลบ.-030-2
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-สฎ.-076
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน2-2-ชบ.-038
ประเภททรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัดชลบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014