เรียงลำดับ
ติดต่อธนาคาร
รหัสทรัพย์สิน2-1-ลบ.-098
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-ลบ.-099
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-ลบ.-102
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ติดต่อธนาคาร
- บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-169-9999 ต่อ 1950,1955
โทรสาร : 02-271-3014