เรียงลำดับ
ทรัพย์สินรอประมูล
รหัสทรัพย์สิน1-9-นบ.-111
ประเภททรัพย์เครื่องจักร
จังหวัดนนทบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
0 บาท
รหัสทรัพย์สินขายตรง 2-2-ชบ.-038
ประเภททรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัดชลบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
64,110,000 บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-169-9999 ต่อ 1950,1955
โทรสาร : 02-271-3014