เรียงลำดับ
ทรัพย์สินรอประมูล
รหัสทรัพย์สิน1-1-ชม.-008
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเชียงใหม่
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
21,690,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-ปข.-078
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
900,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-พบ.-016-1
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเพชรบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
1,330,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-พบ.-016-2
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเพชรบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
1,300,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-ลบ.-030-1.1
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
1,190,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-ลบ.-030-1.2
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
790,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน1-1-ลบ.-030-1.3
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดลพบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
200,000 บาท
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •  
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014