เอกสารประกอบงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities”

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
เอกสารประกอบงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 4 ก.ย. 62 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง