ในบรรดาช่องทางการชำระเงินทั้งหมดในการทำค้าระหว่างประเทศ นอกจาก Advance Payment ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้ขาย/ผู้ส่งออกจะได้รับชำระเงินล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าแล้ว Letter of Credit หรือ L/C
 • 19 มกราคม 2564
 • 133
ปี 2563 ที่ผ่านมาถือเป็นบททดสอบสมรรถนะการปรับตัวของประเทศต่างๆ จากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 โดยที่ผ่านมารัฐบาลของแต่ละประเทศต่างดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ยังดำเน
 • 05 มกราคม 2564
 • 98
EXIM BANK
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2563
 • 05 พฤศจิกายน 2563
 • 56
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง หรือร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมืองและ Social Distancing
 • 28 ตุลาคม 2563
 • 232
ผู้ส่งออกจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คู่ค้าที่ติดต่อค้าขายกันมานานจะไม่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง จนกลายเป็นเหตุให้เสียเครดิตกับคู่ค้ารายอื่น เพราะไม่มีเงินทุนผลิตสินค
 • 23 กันยายน 2563
 • 21
เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งคาดว่าเมื่อ COVID-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวได้เร็ว
 • 09 กันยายน 2563
 • 710
ประเด็นการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญในหลายเวทีประชุมระดับโลก เนื่องจากถือเป็นความท้าทายที่นานาประเทศต้องเตรียมรับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อน
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 1318
หลังวิกฤต COVID-19 เริ่มคลี่คลาย สปป.ลาว ยังคงเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะจากกระแสการซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงความต้องการสินค้าและบริการในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การแพทย์ และเกษตรแปรรูป
 • 26 มิถุนายน 2563
 • 4638
Displaying results 10-18 (of 36)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|