แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
291 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561
292 แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2561
293 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561
294 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 พฤษภาคม 2561
295 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พฤษภาคม 2561
296 เปลี่ยนแปลงแผนและเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 02 พฤษภาคม 2561
297 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 (61)) 18 เมษายน 2561
298 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2561
299 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 เมษายน 2561
300 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 มีนาคม 2561
Displaying results 291-300 (of 331)
 |<  <  25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34  >  >|