แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
151 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 11 พฤศจิกายน 2564
152 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09 พฤศจิกายน 2564
153 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2564
154 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 ตุลาคม 2564
155 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 ตุลาคม 2564
156 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) 14 ตุลาคม 2564
157 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ตุลาคม 2564
158 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 08 ตุลาคม 2564
159 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07 ตุลาคม 2564
160 การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564โดยตรง 05 ตุลาคม 2564
Displaying results 151-160 (of 448)
 |<  <  12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21  >  >|