ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,233,825.60 04 เมษายน 2561
472 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Main Link วิธีเฉพาะเจาะจง 410,238.00 02 เมษายน 2561
473 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดทำของรางวัล Long Service Award วิธีคัดเลือก 2,779,977.56 20 มีนาคม 2561
474 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบสำรองข้อมูล วิธีเฉพาะเจาะจง 179,940.00 16 มีนาคม 2561
475 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบ Agent วิธีเฉพาะเจาะจง 496,704.00 15 มีนาคม 2561
476 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ SSL VPN วิธีเฉพาะเจาะจง 114,400.00 14 มีนาคม 2561
477 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานชั้น 19 (1903-1904) ของธนาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 116,713.33 13 มีนาคม 2561
478 ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 06 มีนาคม 2561
479 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานโครงการ Management Trainee วิธีคัดเลือก 1,100,000.00 28 กุมภาพันธ์ 2561
480 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau System) วิธีเฉพาะเจาะจง 326,264.40 28 กุมภาพันธ์ 2561
Displaying results 471-480 (of 588)
 |<  <  44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53  >  >|