รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (ไตรมาส 1) 05 เมษายน 2567
2 สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 11 มกราคม 2567
3 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 4) 09 มกราคม 2567
4 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 3) 10 ตุลาคม 2566
5 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2) 05 กรกฎาคม 2566
6 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1) 07 เมษายน 2566
7 สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 18 มกราคม 2566
8 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 4) 11 มกราคม 2566
9 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3) 11 ตุลาคม 2565
10 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2) 15 กรกฎาคม 2565
Displaying results 1-10 (of 16)
 |<  < 1 - 2  >  >|