ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3) 11 ตุลาคม 2565
2 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2) 15 กรกฎาคม 2565
3 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1) 19 เมษายน 2565
4 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 1) 28 มกราคม 2565
5 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 2) 28 มกราคม 2565
6 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 3) 28 มกราคม 2565
7 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 4) 28 มกราคม 2565
8 สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 28 มกราคม 2565