รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 3) 10 ตุลาคม 2566
2 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2) 05 กรกฎาคม 2566
3 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1) 07 เมษายน 2566
4 สรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 18 มกราคม 2566
5 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 4) 11 มกราคม 2566
6 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3) 11 ตุลาคม 2565
7 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2) 15 กรกฎาคม 2565
8 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ไตรมาส 1) 19 เมษายน 2565
9 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 1) 28 มกราคม 2565
10 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ไตรมาส 2) 28 มกราคม 2565
Displaying results 1-10 (of 13)
 |<  < 1 - 2  >  >|