แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ประเภท รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
2471 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานรักษาความปลอดภัย 17 มีนาคม 2551
2472 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 มีนาคม 2551
2473 ร่างTOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 27 กุมภาพันธ์ 2551
2474 เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
2475 ที่ ธสน.ธก.003/2551 ประกาศธนาคารเพื่อกสารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
2476 ร่าง TOR งานรักษาความปลอดภัย 05 กุมภาพันธ์ 2551
2477 การจัดซื้อ Software ระบบ Mail 03 ธันวาคม 2550
2478 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำหน้าที่เป็น Database Server 29 พฤศจิกายน 2550
2479 ประกาศการจัดซื้อระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 14 พฤศจิกายน 2550
2480 ประมูลจ้างเหมาบริการ การจัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมอาคารเอ็กซิม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ 24 กันยายน 2550
Displaying results 2471-2480 (of 2510)
 |<  <  242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251  >  >|