ลำดับ รายการ / ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
141 EXIM BANK เติมทุน-พักหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและเกี่ยวเนื่อง รวมกว่า 60,000 ล้านบาท พร้อมอัดฉีดอีก 5,000 ล้านบาท เติมทุน SMEs ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
31 พฤษภาคม 2564
142 EXIM BANK ขยายสินเชื่อดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี พยุงกิจการส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรักษาการจ้างงานในวิกฤตโควิด-19
27 พฤษภาคม 2564
143 EXIM BANK ขานรับกระทรวงการคลัง ออก ‘มาตรการสมัครใจพักหนี้’ ช่วยลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs
07 พฤษภาคม 2564
144 EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท SUPER พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ในเวียดนาม ตามแนวนโยบายสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต รวมถึง Bio-Circular-Green Economy
06 พฤษภาคม 2564
145 EXIM BANK ขานรับ ธปท. ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานขยายสินเชื่อและประกันการส่งออกได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก ปี 64
05 พฤษภาคม 2564
146 EXIM BANK ออกมาตรการเยียวยาธุรกิจไทยใน CLMV จากผลกระทบโควิด-19 และสถานการณ์ภายในเมียนมา
27 เมษายน 2564
147 EXIM BANK จัดทำโครงการ CSR สนับสนุนโรงพยาบาลสนามดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
23 เมษายน 2564
148 EXIM BANK พลิกโฉมสู่บทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” ช่วยผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ นำทัพธุรกิจไทยรุกตลาดโลกอย่างสมดุล
21 เมษายน 2564
149 EXIM BANK เดินหน้ามาตรการเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขั้นสูงสุด”
13 เมษายน 2564
150 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK
15 มีนาคม 2564
Displaying results 141-150 (of 666)
 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >|