ลำดับ รายการ / ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
131 EXIM BANK ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี ช่วยผู้ส่งออกปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิต เริ่มต้นส่งออก พร้อมลดค่าธรรมเนียมบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศ
21 ธันวาคม 2564
132 EXIM BANK สนับสนุนผู้ประกอบการไทยปรับปรุงกระบวนการผลิตและนวัตกรรมสินค้า ตามเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม โลกดิจิทัล และสุขภาพ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
16 ธันวาคม 2564
133 EXIM BANK สนับสนุนกลุ่ม อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป ขยายธุรกิจติดตั้งระบบ Solar Rooftop ส่งเสริมนวัตกรรมที่นำไปสู่ Bio-Circular-Green Economy
07 ธันวาคม 2564
134 EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
01 ธันวาคม 2564
135 EXIM BANK จับมือ KBank และ BBL สนับสนุนเงินกู้ให้กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังกัมพูชาเป็นครั้งแรก
04 พฤศจิกายน 2564
136 EXIM BANK ชี้ SMEs ต้องเร่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Transform ธุรกิจ พร้อมให้บริการครบวงจร ‘ซ่อม’ ‘สร้าง’ ‘เสริม’ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยรับมือโลก Next Normal
04 พฤศจิกายน 2564
137 EXIM BANK ชูผลสำเร็จ “ธนาคารเพื่อการพัฒนา” 9 เดือนแรกปี 64 ขยายสินเชื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพิ่มขึ้น
01 พฤศจิกายน 2564
138 EXIM BANK จับมือ สกพอ. ธนาคารออมสิน และ บสย. สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมใน EEC ขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการพัฒนาประเทศ
27 ตุลาคม 2564
139 EXIM BANK จับมือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัท ปตท. และ NEO สนับสนุนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมขึ้นทะเบียนขายคาร์บอนเครดิต ผลักดันเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทย
18 ตุลาคม 2564
140 EXIM BANK คลอด “EXIM Biz Transformation Loan” ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนยาวสบาย ๆ 7 ปี กระตุ้นทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึง SMEs ปรับตัวเองให้ทันโลกอนาคต
14 ตุลาคม 2564
Displaying results 131-140 (of 683)
 |<  <  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  >  >| 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน และรายงานความคิดเห็นจากภายนอก
หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดสรรเงินทุน และรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Proceeds Allocation Report and Impact Report) สำหรับพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธสน. ถูกเผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน