เปลี่ยน “เก่งกระจุก” เป็น “เก่งกระจาย”...ปั้นผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่ผู้ส่งออกบนเวทีโลก

วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2566