ปั้น Nobody เป็น Somebody...สร้าง SMEs รุ่นใหม่จากในประเทศสู่เวทีโลก

วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2565