รอบ
27 พฤษภาคม 2021 รอบที่ 1 เวลา 10:54
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option (สิทธิ์ที่จะขาย USD) สำหรับ Exporters Call Option (สิทธิ์ที่จะซื้อ USD) สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.2831.28
ระยะเวลา วันครบกำหนดสัญญา ค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ (Premium)
Put Option Call Option
1M30/06/20210.350.36