รอบ
30 กันยายน 2019 รอบที่ 1 เวลา 08:18
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option (สิทธิ์ที่จะขาย USD) สำหรับ Exporters Call Option (สิทธิ์ที่จะขาย USD) สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)30.5130.71
ระยะเวลา วันครบกำหนดสัญญา ค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ (Premium)
Put Option Call Option
1M04/11/20190.230.21