ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2563 03 กันยายน 2562
2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) 16 ตุลาคม 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ VMWare4และ5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) 10 ตุลาคม 2561
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2(61)) 18 กรกฎาคม 2561
5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 18 กรกฎาคม 2561
6 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร อาคารเอ็กซิม 21 พฤษภาคม 2561
7 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 18 เมษายน 2561
8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) 15 มกราคม 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) 25 ตุลาคม 2560
10 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) 16 ตุลาคม 2560
Displaying results 1-10 (of 23)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|