ประกาศขายทอดตลาด
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน
1 ผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 29 พฤษภาคม 2563
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 14 พฤษภาคม 2563
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 สิงหาคม 2562