ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินว่างเปล่า
รหัสทรัพย์สิน1-1-ชม.-008
เนื้อที่96-1-61 ไร่
ที่ตั้งที่ดินน.ส.3ก.เลขที่ 107,158-181 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดที่ดิน น.ส.3ก. จำนวน 25 แปลง อาณาเขตติดต่อกัน เนื้อที่รวม 96-1-61 ไร่ อยู่ติด ถ.บ้านห้วยไร่-บ้านเหมืองกื้ด ลักษณะเป็นที่ดินเนินเขา มีต้นสักอายุประมาณ 26 ปีปลูกภายในที่ดิน
หมายเหตุเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ มีผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และมีปัญหาเอกสารสิทธิทับซ้อนกับที่ดินสปก. อยู่ระหว่างกรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้นผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดเอกสารสิทธิก่อนการเสนอซื้อ
ราคา
ราคาพิเศษ
26,760,000 บาท


วันที่ประกาศ15 กรกฎาคม 2563
วันที่ประมูล14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาในการลงทะเบียน09:00 - 12:00

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message