ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสทรัพย์สิน2-2-ชบ.-038
เนื้อที่5-3-61
ที่ตั้งที่ดินโฉนดเลขที่ 35504-5 ต.หนองซำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักอาศัย) เลขที่ 51/11
จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดแผนที่ระวางแดงกรมที่ดิน : http://dolwms.dol.go.th/
หมายเหตุประกาศขายกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนของธนาคารที่ 46.5116%  และทรัยพ์สินยังมีบริวารเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมพักอยู่อาศัย
- บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message