เรียงลำดับ
รหัสทรัพย์สิน2-1-ชพ.-091
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดชุมพร
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
6,480,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-พบ.-029
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดเพชรบุรี
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
5,000,000 บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-ภก.-093
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดภูเก็ต
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
0 บาท
รหัสทรัพย์สิน2-1-สข.-089
ประเภททรัพย์ที่ดินว่างเปล่า
จังหวัดสงขลา
สถานะทรัพย์ทรัพย์สินรอประมูล
14,320,000 บาท
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014