ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มค่าจ้างให้แก่แรงงาน และมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า