EXIM BANK และ DITP หารือความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐอเมริกา

วันที่ประกาศ 04 พฤศจิกายน 2562
EXIM BANK และ DITP หารือความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐอเมริกา
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขยายความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference : GSP) ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายใต้บทบาทของ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้