EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562
EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 20 ปี  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมแสดงความยินดีกับนายประจวบ สวัสดิประสงค์ (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี พร้อมมอบเงินสมทบมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562