EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2562
EXIM_South-Africa_1.JPG
EXIM_South-Africa_2.JPG
EXIM_South-Africa_3.JPG
EXIM_South-Africa_4.JPG

EXIM_South-Africa_1.JPG

EXIM_South-Africa_2.JPG

EXIM_South-Africa_3.JPG

EXIM_South-Africa_4.JPG

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และนายราจิล รัทนัม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานหอการค้าไทย-แอฟริกาใต้ เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้