EXIM BANK ฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30 เปิดตัวโครงการ “EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เร่งสร้าง SMEs ให้แข็งแกร่ง

วันที่ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2566
EXIM BANK ฉลองครบรอบ 29 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30 เปิดตัวโครงการ “EXIM เพื่อคนตัวเล็ก”
ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เร่งสร้าง SMEs ให้แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทย
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง