EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง สานพลังภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน CLMV

วันที่ประกาศ 11 มิถุนายน 2565
EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง สานพลังภาครัฐและภาคเอกชน
สนับสนุนธุรกิจพลังงานสะอาด ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน CLMV
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง