ลำดับ รายการ / ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
21 EXIM BANK ชี้โอกาส “ตลาดส่งออก” ปีมังกรยังเปิดกว้าง จากทิศทางการค้าโลกที่ฟื้นตัว หนุนการส่งออกไทยปี 2567 ขยายตัว 4%
28 ธันวาคม 2566
22 EXIM BANK มอบของขวัญปีใหม่ 2567 สินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นส่งออกสำหรับ Size S และมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องแก่กลุ่ม SMEs ที่เป็น NPLs จากช่วงโควิด-19
26 ธันวาคม 2566
23 EXIM BANK ชูโมเดล “Green Development” ขยายพอร์ตสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจสีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
20 ธันวาคม 2566
24 ปฏิทินข่าว EXIM BANK ขอเชิญร่วมงาน “EXIM Green Wishes Market”
18 ธันวาคม 2566
25 EXIM BANK ได้รับการรับรองรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก.
17 ธันวาคม 2566
26 ปฏิทินข่าว EXIM BANK งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 6
12 ธันวาคม 2566
27 EXIM BANK ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
23 พฤศจิกายน 2566
28 EXIM BANK แถลงความสำเร็จการประชุมผู้บริหารสูงสุด กลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 ย้ำการสนับสนุนภาครัฐ พัฒนาบริการประกันความเสี่ยง สนับสนุนธุรกิจ ESG เพื่อโลกยั่งยืน
21 พฤศจิกายน 2566
29 EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิกชูบทบาท Green Development Bank พัฒนาธุรกิจประกันความเสี่ยงบนหลักการ ESG
20 พฤศจิกายน 2566
30 EXIM BANK ฉลองความสำเร็จการให้บริการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ผลักดันตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2566
Displaying results 21-30 (of 678)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|