EXIM BANK เปิดให้บริการโอนเงิน Direct Credit

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
EXIM BANK เพิ่มช่องทางการโอนเงินสำหรับลูกค้า “บริการโอนเงิน Direct Credit” ไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เวลา 8.30-16.00 น. ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อหนึ่งรายการ สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1520-8 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง