เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD…กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สอบถาม โทร. 0 2547 5048-9 หรือสายด่วน 1570
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง