บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 05 กันยายน 2562
EXIM BANK เปิดให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1512-5