ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง

วันที่ประกาศ 01 พฤศจิกายน 2562
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง (บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากลูกค้าในอัตราบัญชีละ 200.-บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง