EXIM BANK มอบลวดเย็บกระดาษที่ใช้แล้วแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

วันที่ประกาศ 02 กุมภาพันธ์ 2560

EXIM BANK มอบลวดเย็บกระดาษที่ใช้แล้วแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง