โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2560

โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง