โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ประกาศ 04 พฤษภาคม 2560

โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง