โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี

วันที่ประกาศ 02 พฤศจิกายน 2555

โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี