ธสน. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า "โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 • 02 เมษายน 2558
 • 5
โครงการอบรม เรื่อง "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM ครั้งที่ 10
 • 27 พฤศจิกายน 2557
 • 5
สัมมนา เรื่อง "ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM" จังหวัดอุดรธานี
 • 18 พฤศจิกายน 2557
 • 9
โครงการอบรม เรื่อง "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM ครั้งที่ 9
 • 30 ตุลาคม 2557
 • 5
โครงการอบรม เรื่อง "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM ครั้งที่ 7
 • 24 กันยายน 2557
 • 5
สัมมนา เรื่อง "ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM" จังหวัดเชียงใหม่
 • 24 กันยายน 2557
 • 6
โครงการอบรม เรื่อง "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM ครั้งที่ 6
 • 27 สิงหาคม 2557
 • 6
สัมมนา เรื่อง "ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM" อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 30 กรกฎาคม 2557
 • 18
โครงการอบรม เรื่อง "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM ครั้งที่ 5
 • 24 กรกฎาคม 2557
 • 7
Displaying results 46-54 (of 104)
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|