โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • 01 มีนาคม 2559
 • 38
ธสน. มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาคที่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่
 • 18 ธันวาคม 2558
 • 10
โครงการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (บริจาคลวดเย็บกระดาษที่ใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล)
 • 18 ธันวาคม 2558
 • 13
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” อุดรธานี
 • 18 พฤศจิกายน 2558
 • 5
โครงการอบรมเรื่อง "เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM" ครั้งที่ 5
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • 5
โครงการอบรมเรื่อง "เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM" ครั้งที่ 4
 • 15 ตุลาคม 2558
 • 5
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” เชียงใหม่
 • 30 กันยายน 2558
 • 7
โครงการสัมมนาเรื่อง “ปรับกลยุทธ์รับเศรษฐกิจโลก เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายตลาดอย่างมั่นใจ”
 • 11 กันยายน 2558
 • 74
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
 • 21 สิงหาคม 2558
 • 7
Displaying results 28-36 (of 104)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|