โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
 • 19 สิงหาคม 2560
 • 19
โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" กระทรวงศึกษาธิการ
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 5
โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 24 กรกฎาคม 2560
 • 6
โครงการ "ทุน EXIM เพื่อช่างฝีมือพระดาบส"
 • 23 มิถุนายน 2560
 • 7
โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 • 02 มิถุนายน 2560
 • 11
โครงการ “แหล่งความรู้ คู่ชุมชน” สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าให้แก่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 • 04 พฤษภาคม 2560
 • 7
โครงการ “ทุนชีวิต” สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี
 • 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • 5
EXIM BANK มอบลวดเย็บกระดาษที่ใช้แล้วแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 • 02 กุมภาพันธ์ 2560
 • 9
โครงการเติมน้ำใจให้ชุมชน ร่วมกับ L Solar 1
 • 11 มกราคม 2560
 • 15
Displaying results 10-18 (of 104)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|