อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับ Risk Champion และผู้บริหารส่วนขึ้นไป

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2555
act2_1_Page_1.jpg
act2_1_Page_2.jpg