อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

วันที่ประกาศ 09 กุมภาพันธ์ 2555

Business Continuity Management (BCM) : Maintaining Continuity of Critical Business Process


090255-(1).JPG
     
     วิทยากรจากบริษัท AC Infotec ที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลของ ธสน. บรรยายเรื่อง “ความสำคัญของแผน BCM เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร” ณ ห้องอัญชัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 9.00 - 12.00 น.)