เงินบาทต้นปีกระต่าย “กระโดดแข็งค่า”…สัญญาณบอกอะไร?

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2566