พลังที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก…เปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นได้

วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2566